Quản Trị 4.0

Hiểu lịch trả lời tự động

Trả lời tự động dựa trên lịch là một nền tảng nơi bạn có thể xác định trước các chiến dịch mà bạn muốn gửi trong suốt cả năm.

Dưới đây là một số tình huống có thể sử dụng tính năng trả lời tự động lịch.

  • Gửi lời chúc tốt đẹp của bạn cho các ngày lễ hoặc cung cấp sản phẩm cho cá...
17.07.2019 12:03 PM - Nhận xét

Hiểu về trả lời tự động theo chu kỳ

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn theo định kỳ, bạn nên sử dụng tính năng trả lời tự động theo chu kỳ. Trả lời tự động này cho phép bạn tạo và gửi tin nhắn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

Kịch bản người dùng

Lini sở hữu một nhà hàng. Đêm thứ sáu của...

17.07.2019 11:50 AM - Nhận xét
Khi thư trả lời tự động của bạn đã được gửi, bạn sẽ có thể xem báo cáo. 

Báo cáo cụ thể trả lời tự động 

  1. Từ thanh công cụ, chọn Engagement and  và chọn Autoresponders.
  2. Chọn trả lời tự động mà bạn muốn xem các báo cáo. 
  3. Nhấp vào bảng phụ Reports...
17.07.2019 11:40 AM - Nhận xét

Làm cách nào để sao chép phản hồi tự động? 

  1. Từ thanh công cụ, chọn Engagement và chọn Autoresponders. Một trang sẽ xuất hiện, hiển thị tất cả trả lời tự động của bạn.
  2. Di chuột qua trả lời tự động mà bạn muốn sao chép. 
  3. Nhấp vào biểu tượng Clone ở g...
17.07.2019 11:34 AM - Nhận xét
Báo cáo dựa trên chiến dịch cho phép bạn xem báo cáo về các chiến dịch được gửi gần đây, hầu hết các chiến dịch được trả lời dựa trên mở, nhấp và liên kết đính kèm.
  1. Từ thanh công cụ, chọn Engagement và chọn Campaign-based reports.

Bạn có thể kiểm tra hiệu suất của các chiến dịch mà...

17.07.2019 11:22 AM - Nhận xét