Quản Trị 4.0

Không phải tất cả thông tin mà bạn có thể chia sẻ với mọi người trong tổ chức. Rất nhiều nội dung và thông tin của bạn sẽ chỉ liên quan đến một nhóm người cụ thể. Nếu bạn tập trung giao tiếp trong nhóm kín này, công việc trong nhóm của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

09.04.2019 12:24 PM - Nhận xét

Nếu trong công việc bạn hay phải di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm để gặp khách hàng thì việc check-in là dành cho bạn.

Trong Zoho CRM, người quản lý bán hàng và đại diện bán hàng có thể dễ dàng quản lý các lượt truy cập liên quan đến công việc của họ với sự trợ giúp của việc check-in từ ứng dụng...

07.04.2019 11:04 PM - Nhận xét

Khi bạn là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thực tế, bạn hầu như có thể biết liệu khách hàng có thực sự quan tâm đến việc mua thứ gì đó hay họ chỉ đơn giản là một người mua sắm. Bạn có thể quyết định một cuộc trò chuyện phù hợp. Mặt khác, khi bạn làm việc với khách hàng tiềm năng trực tuyến v...

05.04.2019 10:32 AM - Nhận xét

Ghi chú là một phần không thể thiếu của hồ sơ và đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng Zoho CRM của bạn. Bạn có thể theo dõi trạng thái của các hồ sơ cá nhân bằng cách sử dụng ghi chú. Nhìn lướt qua các ghi chú và bất kỳ ai muốn cộng tác và làm việc trong hồ sơ cùng với bạn hoặc sau bạn, có...

04.04.2019 11:02 AM - Nhận xét

Mạng xã hội chắc chắn là một mỏ vàng cho phát triển kinh doanh. Nó có thể là một nguồn khách hàng tiềm thực sự hiệu quả, nhưng chỉ khi bạn tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm. Với Zoho CRM, bạn có thể đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ triển vọng có giá trị nào từ mạng xã hội nữa.

03.04.2019 12:06 PM - Nhận xét