Quản Trị 4.0
Sự kiện hỗn hợp là loại hình sự kiện phối hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Nó được đưa vào chiến lược sự kiện sau Covid-19. sau đây là 5 thách thức lớn mà các chuyên gia phải đối mặt khi tổ chức các sự kiện hỗn hợp.
14.09.2022 03:54 PM - Nhận xét
Các ứng dụng di động cho sư kiện là rất cần thiết. Tuy nhiên sẽ có một số lý do khiến các ứng dụng không thành công. Chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn giúp tránh những sai sót đó
24.08.2022 10:33 AM - Nhận xét
Tư duy thiết kế, giống như tất cả các khung và quy trình khác đều dựa trên một bố cục các nguyên tắc cốt lõi. Những nguyên tắc này cung cấp cho bạn sự hiểu biết sâu sắc hơn về tư duy thiết kế, mà có thể là một hướng dẫn khi bạn bắt đầu sử dụng quy trình lên kế hoạch cho các sự kiện của bạn.
23.08.2022 09:32 AM - Nhận xét

Trong blog cuối cùng của chúng tôi về đăng ký sự kiện, chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của mục tiêu trong sự kiện và đối tượng, cũng như một số cách để tăng lượng đăng ký của bạn.

Chúng tôi hiểu khó khăn như thế nào đối với một người lập kế hoạch sự kiện khi cố gắng tối đa hóa doanh số bán vé...

18.08.2022 10:06 AM - Nhận xét

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc giới thiệu một số tính năng được nhiều người mong muốn không chỉ giúp người tổ chức sự kiện mà còn cải thiện trải nghiệm của người tham dự của họ trong suốt sự kiện.

01.04.2019 10:22 PM - Nhận xét