Quản Trị 4.0
Sự kiện hỗn hợp là loại hình sự kiện phối hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Nó được đưa vào chiến lược sự kiện sau Covid-19. sau đây là 5 thách thức lớn mà các chuyên gia phải đối mặt khi tổ chức các sự kiện hỗn hợp.
14.09.2022 03:54 PM - Nhận xét
Giải quyết những vấn đề về khả năng tiếp cận trong lĩnh vực kĩ thuật số sẽ giúp tiếp tục phát triển được xu thế thêm khả năng tiếp cận vào đời sống. Bài viết này sẽ nêu ra 5 mẹo để giúp sự kiện ảo và hybrid dễ tiếp cận hơn.
04.09.2022 10:15 PM - Nhận xét
Hiện nay, sự kiện trực tuyến đã trở thành một kênh quảng bá sản phẩm quan trọng của nhiều công ty. Ngoài việc có thể dễ dàng lưu trữ thì tổ chức sự kiện trực tuyến mang lại rất nhiều lợi ích...
31.08.2022 09:22 AM - Nhận xét
Các ứng dụng di động cho sư kiện là rất cần thiết. Tuy nhiên sẽ có một số lý do khiến các ứng dụng không thành công. Chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn giúp tránh những sai sót đó
24.08.2022 10:33 AM - Nhận xét
Tư duy thiết kế, giống như tất cả các khung và quy trình khác đều dựa trên một bố cục các nguyên tắc cốt lõi. Những nguyên tắc này cung cấp cho bạn sự hiểu biết sâu sắc hơn về tư duy thiết kế, mà có thể là một hướng dẫn khi bạn bắt đầu sử dụng quy trình lên kế hoạch cho các sự kiện của bạn.
23.08.2022 09:32 AM - Nhận xét