Quản Trị 4.0
Dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng. Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua nền tảng Zoho Desk sẽ cung cấp chiều rộng, khả năng tùy chỉnh....
09.08.2023 03:29 PM - Nhận xét
Zia do ChatGPT cung cấp sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng tự phục vụ trong dịch vụ khách hàng. Bằng cách tích hợp các khả năng của ChatGPT với Zoho Desk, bạn có thể tối đa hóa tiềm năng của nhóm và mang đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm phù hợp,...
11.05.2023 09:44 AM - Nhận xét
Guided Conversations của Zoho Desk sẽ dẫn dắt người dùng đến khi nhận được nội dung mà họ cần trong hành trình của mình bằng cách đặt các câu hỏi có liên quan, cung cấp câu trả lời mà khách hàng đang tìm kiếm và hướng cuộc trò chuyện đi đúng hướng dựa trên câu trả lời của họ.
28.12.2022 11:41 AM - Nhận xét
Mô-đun Nhắn tin tức thời của Zoho Desk là một tính năng trả theo mức sử dụng giúp nâng cao hoạt động kinh doanh bằng cách giúp việc giao tiếp với khách hàng trở nên dễ dàng và hiệu quả.
21.12.2022 09:38 AM - Nhận xét
Bạn có thể thử đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. Chính xác thì họ muốn gì và tại sao mong muốn dường như khác nhau? Yêu cầu của khách hàng đôi khi có vẻ trái ngược nhau - chất lượng cao với giá thấp, mới nhưng quen thuộc, nhiều lựa chọn hơn nhưng dễ mua....
19.12.2022 02:46 PM - Nhận xét