Quản Trị 4.0
  • Không thể cung cấp giải pháp nhanh hơn và ngay lập tức
  • Cần phục vụ cho khối lượng trò chuyện cao hơn
  • Thiếu khách hàng tiềm năng trong giờ làm việc
  • Sự chậm trễ và lỗi do định tuyến thủ công đến nhiều phòng ban
  • Tương tác với khách hàng được cá nhân hóa, liền mạch và thống nhất
10.04.2023 10:46 AM - Nhận xét
Sự gia tăng nhận thức trong thế giới ngày nay có nghĩa là khách hàng đã mong đợi nhiều hơn từ các doanh nghiệp. Sự lan rộng của internet đã mang lại một thay đổi lớn khác trong bối cảnh kinh doanh - bạn không còn phải cạnh tranh với các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự nữa.
30.01.2023 02:52 PM - Nhận xét
Bạn thậm chí có thể hài lòng với phương pháp trên và kết quả mà nó mang lại. Nhưng có một yếu tố khác phải ghi nhớ nếu muốn tiếp tục với chiến lược mua lại hiện tại - tỷ lệ rời bỏ.
07.12.2022 11:06 AM - Nhận xét
Khách hàng thường tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả quảng cáo trên báo in, phương tiện truyền thông xã hội và trang web. Vậy tại sao lại hạn chế cách họ liên lạc với bạn?....
17.09.2022 06:50 PM - Nhận xét